ZSEBMENEDZSER JÁTÉK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

I. Bevezetés

1.1 A jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák a Tudatos Vásárlók Egyesülete (székhely: 1123 Budapest, Győri út 6/b.., 9978; adószám: 18245770-1-43), mint szolgáltató által üzemeltetett Zsebmenedzser elnevezésű online kvízjáték használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

1.2 A Játék elsődleges célja az, hogy a Felhasználók összemérhessék tudásukat a pénzügyi tudatosság területén és más témakörökben barátaikkal vagy a rendszer által sorsolt játékosokkal.

1.3 Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve!

 

II. Meghatározások

Felhasználási Feltételek: jelen dokumentum

Felhasználó: a Honlapon elérhető Játékban részt vevő személy, aki érvényes e-mail címével vagy valamely közösségi fiókján keresztül ( facebook) a Honlapon regisztrál, és részt vesz a Játékban.

Honlap: a www.zsebmenedzser.hu vagy www.zsebmanager.hu URL alatt elérhető internetes oldal.

Játék: a Honlapon elérhető, a Szolgáltató által üzemeltetett Zsebmenedzser elnevezésű online kvízjáték.

Szoftver: a Szolgáltatást üzemeltető szoftver.

Szolgáltató: Tudatos Vásárlók Egyesülete

III. Regisztráció, login név

3.1 Regisztrációkor e Felhasználónak login nevet kell választania. Ha a Felhasználó valamely közösségi szolgáltatás ( facebook) igénybevételével regisztrál, akkor login neve automatikusan megegyezik a használt közösségi szolgáltatásban a Felhasználó regisztrációs nevével.

3.2 A választott loginnév nem lehet:

 • ízléstelen, trágár kifejezést tartalmazó;
 • szexualitásra utaló;
 • XX-XXI. századi politikus, párt neve, illetve a politika tárgykörébe tartozó;
 • háborús bűnösök, terroristák, tömeggyilkosok neve;
 • gyűlöletre uszító;
 • vallási nézetekre utaló; - sértő másokra nézve;
 • reklám;
 • megtévesztésre alkalmas (pl. admin, moderator, modi, szerkesztoseg, uzemelteto stb.).

3.3 Amennyiben a választott loginnév nem megfelelő a loginnevet a Szolgáltató törli, amely egyúttal az adott login névvel regisztrált Felhasználó regisztrációjának törlését is jelenti.

3.4 A Felhasználó bármikor kérheti, hogy az általa megadott felhasználó nevet a Szolgáltató törölje, az a regisztrált e-mail címéről az info@zsebmenedzser.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel. Ebben az esetben a Szolgáltató a felhasználónevet három (3) napon belül törli.

3.5 Törölt regisztrációt, illetve az ahhoz tartozó adatokat és eredményeket visszaállítani nem áll módunkban.

3.6 A regisztráció gomb megnyomásával a Felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezéseket.

 

IV. A Felhasználó kötelezettségei a Játék folyamán

4.1 A Felhasználótól elvárt a kulturált viselkedés és fairplay a Játék folyamán.

4.2 A Szolgáltató lehetőség szerint mindent megtesz az oldal zavartalan működéséért, de a technikai jellegű leállásokért, programhibákért felelősséget nem vállal.

4.3 A Játékot a Felhasználó csak saját felelősségére használhatja. A Felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszava biztonságban tartásáért.

4.4 A Felhasználó nem módosíthatja a Honlap megjelenését, működését. Az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

4.5 Tilos a rendszerszintű csalás, a szerver feltörése!

4.6 Tilos nicket feltörni, ellopni!

4.7 Tilos a technikai és a tartalmi rombolás!

4.7.1 Tartalmi rombolásnak minősül:

 • a csalás, mások normális játékának tönkretétele;
 • mások csalásra buzdítása, illetve csalást lehetővé tévő "technikák" reklámozása;
 • a közösség nyugalmának veszélyeztetése, a közösségi élet rombolása;
 • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sértő, illetve politikai agressziót tartalmazó szövegek közzététele;
 • valamint minden olyan hozzászólás, amely népek, nemzetiségek, etnikumok, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában is.

4.7.2 Technikai rombolásnak minősül minden olyan beavatkozás, amely elrontja a téma esztétikai megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.

4.8 A Felhasználási feltételekben foglalt szabályok megszegése esetén az adminisztrátorok döntenek az adott Felhasználóval szemben alkalmazásra kerülő büntetésről és annak mértékéről.

A Felhasználási Feltételek megszegése esetén a Szolgáltató a szabályszegő Felhasználót – az esetek számától ill. a szabályszegés súlyától függően – pontlevonással, tiltással vagy az oldalról való kizárással szankcionáljuk. A Felhasználási Feltételekben foglaltak súlyos megsértése az oldalról való azonnali kizárást eredményezheti.

 

4.9 A Játékban a Felhasználó az általa kiválasztott játékos partnert „Barát”-ként megjelölheti a választott játékos profil oldalán keresztül. Amennyiben valaki elfogadja vagy elutasítja „Barát”-nak jelölést, a rendszer arról a Felhasználó részére automatikus értesítést küld.

A Játékon belül üzenetek váltására csak a Barátok között van lehetőség.

 

4.10    A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Játék elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

4.11    Jogsértő tartalom bejelentésére az következő e-mail címen keresztül van lehetőség: info@penge.hu

 

V. Adatvédelem

5.1 A Honlapon és az azzal összefüggő szolgáltatások nyújtása során a Felhasználónak lehetősége van személyes adatokat megadni, azonban erre nem köteles. A Játékban való részvételnek nem feltétele, hogy a Felhasználó személyes adatokat adjon meg. Bizonyos szolgáltatások ugyanakkor csak néhány alapvető személyes adat közlése esetén működtethetők.

5.2 A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, meghatározott célra használja fel. A Szolgáltató a Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint saját Adatkezelési Szabályzata rendelkezései szerint jár el. Felhasználó regisztrációjának elküldésével kifejezetten elfogadja a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatában foglaltakat. A Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata itt érhető el: http://www.zsebmenedzser.hu/adatkezelesi-szabalyzat

 

5.3 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon folytatott tevékenységeit, a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Szolgáltató a Honlapon naplózza. A naplókat a Szolgáltató kizárólag statisztikai célokra használja fel, és azokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá.

5.4 A Szolgáltató rendszere a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a regisztrációkor vagy egyébként megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.5 Szolgáltató jogosult a regisztrált Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A szolgáltató a hírlevelekben és reklám levelekben biztosítja a leiratkozás lehetőségét, így Felhasználó a jelen pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 

5.6 Az adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. A regisztráció elküldésével a regisztrált felhasználó elfogadja a HF Média Kft. adatkezelési és szolgáltatás igénybevételi szabályzatát.

 

VI. Szerzői jogok

6.1 Szolgáltató a Honlapra, a Játékra valamint a Szoftverre vonatkozó szerzői jogok jogosultja, és nincs semmilyen harmadik személynek olyan joga, amely a Szolgáltatót vagy a Felhasználót ezek megfelelő használatában korlátozhatná, vagy a használatot akadályozhatná. A Felhasználó a Szoftvert kizárólag a Játékban történő részvétel céljából jogosult használni.

6.2 A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.), a Játék kérdéseinek, vagy a Játékban megadott válaszoknak bármilyen másolása, többszörözése, feldolgozása, átdolgozása, terjesztése.

6.3 A Honlap teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

6.5 Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely akár közvetlenül, akár közvetve alkalmas arra, hogy a Honlapra, a Játékra illetve a Szoftverre, mint szerzői műre vonatkozó szerzői jogokat sértse. Szolgáltató a jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Felhasználóval szemben kártérítési igénnyel léphet fel.

 

VII. Vegyes rendelkezések

7.1 Szolgáltató, mint a Honlap és a Játék üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit egyoldalúan megváltoztassa. A módosításról a Szolgáltató a Felhasználót a módosítás hatálybalépését követően a Honlapra első alkalommal történő belépésekor rendszerüzenetben értesíti. A Játékban történő további részvételével a Felhasználó a megváltozott szabályokat automatikusan elfogadja, ezen túlmenő további hozzájárulás vagy nyilatkozat kérésére nincs szükség.

7.2 Amennyiben a Szolgáltató valamely a Felhasználási Feltételek alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Felhasználási Feltételek valamely rendelkezéséhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott rendelkezés vagy kikötés szigorú betartásához.

7.3 A Honlap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó a biztonságos használat érdekében használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Honlap használata feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.4 A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás, illetve a Játék használata miatt a Felhasználónál esetlegesen bekövetkezett. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.5 Jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával az abban foglaltakra vonatkozólag szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között, amely nem kerül sem kinyomtatásra, sem iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és magatartási kódexre nem utal.

7.6 Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok az irányadóak:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

Budapest, 2016.május 1.

Belépés

Csatlakozás